BEROEPSPENSIONESIË

Cliënt: PGGM Zeist

‘Cartografische afbeeldingen helpen ons heel goed om zaken te verbeelden. Het biedt veel ruimte. Ruimte om concrete zaken te benoemen maar ook om lastig toegankelijke gebieden te verbeelden. Het hoeft nooit concreet te zijn waardoor het een speelse manier is om met mogelijke partners of in nieuwe samenwerkingsverbanden de samenwerking te gaan verkennen. Samen de gezamenlijke wereld in kaart brengen waardoor de samenwerking feitelijk al start. Mogelijkheden en ook obstakels kunnen een plek krijgen in de ontdekkingstocht van die samenwerking.

Jean heeft ons veel geholpen. Met veel geduld en creativiteit heeft hij onze bedoelingen en intenties en onzekerheden aangehoord en vertaald naar een nieuwe wereld(-kaart) voor ons. Hij is daarbij ook onze adviseur en consultant die ons helpt de gespreksagenda vorm te geven. Zo heeft hij verschillende malen bijgedragen aan het bereiken van een einddoel. Doeltreffend dus en zeker prettig en inspirerend was de samenwerking. En bovenal leuk!’
Marcel Verheul, PGGM

PGGM-Beroepspensioenesië v1.5PGGM-Beroepspensioenesië v1.5