CBS-01CBS-01

CBS Leer- en Ontwikkelkaart

Cliënt: Centraal Bureau voor de Statistiek | Den Haag

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een enorm grote organisatie met een groot aantal hooggekwalificeerde medewerkers. Die hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan en een trainingsbudget. Gaandeweg was een bijna onafzienbare hoeveelheid opleidings- en trainingmogelijkheden ontstaan, intern en extern, al dan niet in directe relatie tot de kernprocessen, al dan niet in vaste gecertificeerde programma‘s en trajecten. Een onoverzichtelijk landschap van mogelijkheden waar bijna niemand nog greep op had.

Dit landschap heb ik samen met het team dat dit gebied heeft geinventariseerd geordend en in kaart gebracht. Op de kaart staan gidsen en ambassadeurs gemarkeerd, welke hun collega‘s verder kunnen informeren over een bepaald gebied. De kaart is op papier verspreid, en er is een interactieve versie waarmee gebruikers de gidsen direct vanaf de kaart kunnen benaderen. Met deze weergave beschikken de medewerkers van het CBS nu over een krachtig visueel gereedschap dat overzicht geeft, en helpt plannen te realiseren.